“Riders” (Manfaat Tambahan)

Manfaat asas kepada mana-mana sijil takaful adalah pampasan kematian atau cacat kekal.

UMUM (Lelaki, perempuan, kanak-kanak)

1/ Crisis Shield – Pampasan Sakit Kritikal

2/ Basic Enhancer –

2/ Accidental Death & Disablement – Pampasan tambahan untuk meninggal atau cacat kekal disebabkan kemalangan

3/ Kad Perubatan

4/ Contributor (Penyumbang)

PEREMPUAN

1/ Takaful Puteri

2/ Takaful Puteri Plus

KANAK-KANAK

 

Advertisements